ISRAMAN 2018

מיתוג תחרות איש הברזל שהתקיימה באילת בינואר 2018

העבודות בפרוייקט 'ISRAMAN 2018':

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

לוגו ISRAMAN 2018

לוגו ISRAMAN 2018

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

עיצוב סרט הסיום למנצחים

עיצוב סרט הסיום למנצחים

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

קוליסה, העברת מידע בארוע

קוליסה, העברת מידע בארוע

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

עיצוב קיר צילום למשפחות

עיצוב קיר צילום למשפחות

פוסט חשיפת מדליית התחרות

פוסט חשיפת מדליית התחרות

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

גביע המנצחים

גביע המנצחים

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

מתחם קו הסיום

מתחם קו הסיום

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

מדבקת התחרות, תלת מימד

מדבקת התחרות, תלת מימד

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

מיתוג ISRAMAN 2018

מיתוג ISRAMAN 2018

שלט אורים ברחבי אילת

שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

עיצוב קיר שמות המשתתפים

עיצוב קיר שמות המשתתפים

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

כובעי הוייזורים הממותגים

כובעי הוייזורים הממותגים

עיצוב קוליסת מידע

עיצוב קוליסת מידע

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

מדליית התחרות צד אחורי

מדליית התחרות צד אחורי

מדליות התחרות

מדליות התחרות

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

תבנית למספר חזה אישי

תבנית למספר חזה אישי

עיצוב חולצת ישראמן 2018

עיצוב חולצת ישראמן 2018

מנצח ישראמן 2018

מנצח ישראמן 2018

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

קיר ה-Finisher החוויתי

קיר ה-Finisher החוויתי

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

מדליית התחרות

מדליית התחרות

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

ערכת המשתתף

ערכת המשתתף

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

קיר הפינישר במתחם הסיום

קיר הפינישר במתחם הסיום

חולצת ישראמן 2018

חולצת ישראמן 2018

חגיגת ניצחון

חגיגת ניצחון

גביע המנצחים

גביע המנצחים

שער הסיום

שער הסיום

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳