ISRAMAN 2018

מיתוג תחרות איש הברזל שהתקיימה באילת בינואר 2018

העבודות בפרוייקט 'ISRAMAN 2018':

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

חגיגת ניצחון

חגיגת ניצחון

מתחם קו הסיום

מתחם קו הסיום

מדליות התחרות

מדליות התחרות

עיצוב סרט הסיום למנצחים

עיצוב סרט הסיום למנצחים

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

קיר הפינישר במתחם הסיום

קיר הפינישר במתחם הסיום

מנצח ישראמן 2018

מנצח ישראמן 2018

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

כובעי הוייזורים הממותגים

כובעי הוייזורים הממותגים

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

מדליית התחרות צד אחורי

מדליית התחרות צד אחורי

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

עיצוב קיר צילום למשפחות

עיצוב קיר צילום למשפחות

שלט אורים ברחבי אילת

שלט אורים ברחבי אילת

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

תבנית למספר חזה אישי

תבנית למספר חזה אישי

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

גביע המנצחים

גביע המנצחים

עיצוב חולצת ישראמן 2018

עיצוב חולצת ישראמן 2018

עיצוב קיר שמות המשתתפים

עיצוב קיר שמות המשתתפים

שער הסיום

שער הסיום

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

מדבקת התחרות, תלת מימד

מדבקת התחרות, תלת מימד

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

פוסט חשיפת מדליית התחרות

פוסט חשיפת מדליית התחרות

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

מיתוג ISRAMAN 2018

מיתוג ISRAMAN 2018

קוליסה, העברת מידע בארוע

קוליסה, העברת מידע בארוע

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

חולצת ישראמן 2018

חולצת ישראמן 2018

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

קיר ה-Finisher החוויתי

קיר ה-Finisher החוויתי

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב קוליסת מידע

עיצוב קוליסת מידע

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

מדליית התחרות

מדליית התחרות

לוגו ISRAMAN 2018

לוגו ISRAMAN 2018

גביע המנצחים

גביע המנצחים

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

ערכת המשתתף

ערכת המשתתף

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק