Happy Cow 2019

מיתוג ארוע רפתנים.
עיצוב לוגו ומיתוג הארוע מתגי האורחים, המידע המקדים ועד המצגות והתבניות בארוע עצמו.
פוסטרים, רול אפים, מצגות, קישוטים ודקורציות.

העבודות בפרוייקט 'Happy Cow 2019':