מרוץ אייל

מיתוג מרוץ אייל 2018-2019

העבודות בפרוייקט 'מרוץ אייל':

שילוט עירוני. 2018

שילוט עירוני. 2018

מודעת עמוד לעיתון

מודעת עמוד לעיתון

עיצוב תבנית לפוסטים, 2019

עיצוב תבנית לפוסטים, 2019

פוסט בחירות, מרוץ אייל 2019

פוסט בחירות, מרוץ אייל 2019

פוסט. מרוץ אייל 2019

פוסט. מרוץ אייל 2019

פוסט. מרוץ אייל 2019

פוסט. מרוץ אייל 2019

פוסט ומיילר. אייל 2018

פוסט ומיילר. אייל 2018

פוסט שנה טובה, 2019

פוסט שנה טובה, 2019

עיצוב תבנית לפוסטים

עיצוב תבנית לפוסטים

עיצוב מספרי חזה, אייל 2019

עיצוב מספרי חזה, אייל 2019

עיצוב פוסט, 2018

עיצוב פוסט, 2018

עיצוב שילוט עירוני. 2018

עיצוב שילוט עירוני. 2018

עיצוב תבנית לפוסט. 2018

עיצוב תבנית לפוסט. 2018

באנר הרשמה, אייל 2019

באנר הרשמה, אייל 2019

פוסט הרשמה. מרוץ אייל 2018

פוסט הרשמה. מרוץ אייל 2018

תמונת Cover, אייל 2018

תמונת Cover, אייל 2018

פוסט ומיילר לקראת מרוץ אייל 2018

פוסט ומיילר לקראת מרוץ אייל 2018

פוסט. מרוץ אייל 2019

פוסט. מרוץ אייל 2019

עיצוב שקופית לקליפ התחרות

עיצוב שקופית לקליפ התחרות

פוסט. מרוץ אייל 2019

פוסט. מרוץ אייל 2019

עיצוב פוסטר. מרוץ אייל 2018

עיצוב פוסטר. מרוץ אייל 2018

עיצוב שילוט חוצות. 2019

עיצוב שילוט חוצות. 2019

עיצוב תבנית לפוסט, 2019

עיצוב תבנית לפוסט, 2019

באנר פירסומי לאתר

באנר פירסומי לאתר

פוסט. מרוץ אייל 2019

פוסט. מרוץ אייל 2019

פוסט. מרוץ אייל 2018

פוסט. מרוץ אייל 2018

פוסט. מרוץ אייל 2019

פוסט. מרוץ אייל 2019

באנר באתר להרשמה. 2019

באנר באתר להרשמה. 2019

עיצוב תבניות למספרי חזה, 2018

עיצוב תבניות למספרי חזה, 2018

באנר דיגיטלי, אייל 2019

באנר דיגיטלי, אייל 2019

פוסט. מרוץ אייל 2019

פוסט. מרוץ אייל 2019

עיצוב שקופית לקליפ התחרות

עיצוב שקופית לקליפ התחרות

עיצוב תבנית לפוסט. 2018

עיצוב תבנית לפוסט. 2018

תמונת Cover לפייסבוק

תמונת Cover לפייסבוק

שימוש בתבנית לפוסט, 2018

שימוש בתבנית לפוסט, 2018

עיצוב תבנית לפוסטים, 2018

עיצוב תבנית לפוסטים, 2018

פוסט. מרוץ אייל 2019

פוסט. מרוץ אייל 2019

עיצוב פוסטר. מרוץ אייל 2019

עיצוב פוסטר. מרוץ אייל 2019

פוסט. מרוץ אייל 2018

פוסט. מרוץ אייל 2018

עיצוב תבנית לפוסט

עיצוב תבנית לפוסט

פוסט הרשמה. מרוץ אייל 2019

פוסט הרשמה. מרוץ אייל 2019

תמונת cover אייל 2018

תמונת cover אייל 2018

מיילר ופוסט. מרוץ אייל 2018

מיילר ופוסט. מרוץ אייל 2018

עיצוב מודעת עיתונות מקומית

עיצוב מודעת עיתונות מקומית

עיצוב מודעה לעיתונות מקומית

עיצוב מודעה לעיתונות מקומית

באנר באתר אייל 2019

באנר באתר אייל 2019

פוסט. מרוץ אייל 2018

פוסט. מרוץ אייל 2018