iWipe מדבקת הפלא

מיתוג מדבקת הפלא לניקוי מסכים למכשירים חכמים. עיצוב לוגו, עיצוב ומיתוג המוצר ומוצרים נילווים
פרוייקט זה מכיל מבחר עבודות מהקטגוריות:

העבודות בפרוייקט 'iWipe מדבקת הפלא':