SAP. ארועים שונים

מיתוג ארועים שונים בחברה. עיצוב ומיתוג מלא לכל ארוע

העבודות בפרוייקט 'SAP. ארועים שונים':

מיתוג ארוע GirlTech 2014

מיתוג ארוע GirlTech 2014

הפקת קעקועים. פורים 2014

הפקת קעקועים. פורים 2014

מחברות TECHKIZ

מחברות TECHKIZ

הפקת קעקועים. פורים 2014

הפקת קעקועים. פורים 2014

שקיות ממותגות. פורים 2017

שקיות ממותגות. פורים 2017

מסך פעילות. Social Markrt 2017

מסך פעילות. Social Markrt 2017

עיצוב שלטי הכוונה, פורים 2014

עיצוב שלטי הכוונה, פורים 2014

תגי שם. SAP Kids

תגי שם. SAP Kids

SAP Kids. פוסטר A3

SAP Kids. פוסטר A3

עיצוב לוגו. Social Market 2016

עיצוב לוגו. Social Market 2016

SAP Kids. תבנית למודעות A4

SAP Kids. תבנית למודעות A4

עיצוב והטמעה. חוברת און ליין

עיצוב והטמעה. חוברת און ליין

עיצוב לוגו, GirlTech

עיצוב לוגו, GirlTech

עיצוב מודעה לעובדים. חנוכה 2016

עיצוב מודעה לעובדים. חנוכה 2016

עיצוב שילוט. פורים 2106

עיצוב שילוט. פורים 2106

עיצוב לוגו לפעילות פנימית SAP

עיצוב לוגו לפעילות פנימית SAP

עיצוב פוסטרים, פורים 2014

עיצוב פוסטרים, פורים 2014

SAP Kids. דיוור לאירוע

SAP Kids. דיוור לאירוע

שלטוני מחיר. Social Market 2017

שלטוני מחיר. Social Market 2017

עיצוב. פורים 2017

עיצוב. פורים 2017

עיצוב תג שם, שלום כיתה א׳ 2017

עיצוב תג שם, שלום כיתה א׳ 2017

מסך פעילות. Social Markrt 2016

מסך פעילות. Social Markrt 2016

קאפות מחירונים. Social Market 2017

קאפות מחירונים. Social Market 2017

פוסטר מידע לעובדים. Social Market 2016

פוסטר מידע לעובדים. Social Market 2016

באנר הרשמה, פורים 2014

באנר הרשמה, פורים 2014

עיצוב חוברת דיגיטלית. Social Markrt 2016

עיצוב חוברת דיגיטלית. Social Markrt 2016

עיצוב תגי שם. Social Market 2016

עיצוב תגי שם. Social Market 2016

SAP Kids. ״תגי עובד״

SAP Kids. ״תגי עובד״

עיצוב שלטי הכוונה, פורים 2014

עיצוב שלטי הכוונה, פורים 2014

SAP Kids. חוברת פעילות

SAP Kids. חוברת פעילות

עיצוב תבנית למגנט. פורים 2017

עיצוב תבנית למגנט. פורים 2017

לוגו ארועי שלום כיתה א׳

לוגו ארועי שלום כיתה א׳

תפריט. פורים 2017

תפריט. פורים 2017

עיצוב תג שם, שלום כיתה א׳ 2017

עיצוב תג שם, שלום כיתה א׳ 2017

CutOuts. SAPlus

CutOuts. SAPlus

הפקת קעקועים. פורים 2014

הפקת קעקועים. פורים 2014

מארזי פופקורן ממותגים. חנוכה 2015

מארזי פופקורן ממותגים. חנוכה 2015

תיקים ממותגים. Social Market 2016

תיקים ממותגים. Social Market 2016

עיצוב לוגו, IDevelop

עיצוב לוגו, IDevelop

עיצוב תבנית מגנט. פורים 2107

עיצוב תבנית מגנט. פורים 2107

באנר הרשמה, פורים 2014

באנר הרשמה, פורים 2014

עיצוב מגנט. פורים 2016

עיצוב מגנט. פורים 2016

עיצוב דף מדבקות אישי. שלום כיתה א׳ 2017

עיצוב דף מדבקות אישי. שלום כיתה א׳ 2017

עיצוב. פורים 2017

עיצוב. פורים 2017

SAP Kids. פוסטר A3

SAP Kids. פוסטר A3

מבלים בסרט. חנוכה 2016

מבלים בסרט. חנוכה 2016

עיצוב סימניה אישית. שלום כיתה א׳ 2015

עיצוב סימניה אישית. שלום כיתה א׳ 2015

עיצוב לוגו. Social Market 2016

עיצוב לוגו. Social Market 2016

עיצוב תבנית מגנט. פורים 2106

עיצוב תבנית מגנט. פורים 2106

עיצוב פוסטר. SAP Night Out

עיצוב פוסטר. SAP Night Out

עיצוב דלפק שולחנות. פורים 2017

עיצוב דלפק שולחנות. פורים 2017

Social Market 2016

Social Market 2016

מתוך חוברת הפעילות. Social Markrt 2017

מתוך חוברת הפעילות. Social Markrt 2017

עיצוב לוגו. Social Market 2016

עיצוב לוגו. Social Market 2016

SAP Kids. Save The Date

SAP Kids. Save The Date

עיצוב לוגו פרוייקט Techkiz

עיצוב לוגו פרוייקט Techkiz

חנוכה 2016

חנוכה 2016

מדבקות אישיות, ארועי שלום כיתה א׳ 2015

מדבקות אישיות, ארועי שלום כיתה א׳ 2015

SAP Kids. שובר

SAP Kids. שובר

עיצוב תבנית למגנט. שלום כיתה א׳ 2015

עיצוב תבנית למגנט. שלום כיתה א׳ 2015

עיצוב קעקוע. פורים 2014

עיצוב קעקוע. פורים 2014

SAP Kids. קיר צילום

SAP Kids. קיר צילום

Social Market 2016

Social Market 2016

SAP Kids. רולאפ

SAP Kids. רולאפ

SAP Kids. תבנית למודעות A4

SAP Kids. תבנית למודעות A4

הזמנה דיגיטלית. שלום כיתה א׳ 2016

הזמנה דיגיטלית. שלום כיתה א׳ 2016

SAP Kids. תבנית למודעות A4

SAP Kids. תבנית למודעות A4

Social Market 2016

Social Market 2016

הזמנה דיגיטלית. SAP Night Out

הזמנה דיגיטלית. SAP Night Out

עיצוב לוגו. מבלים בסרט. חנוכה 2016

עיצוב לוגו. מבלים בסרט. חנוכה 2016

באנר דיגיטלי. חנוכה 2015

באנר דיגיטלי. חנוכה 2015

מבלים בסרט. חנוכה 2016

מבלים בסרט. חנוכה 2016

רול אפ. Techkiz

רול אפ. Techkiz

תעודת השתתפות. Techkiz

תעודת השתתפות. Techkiz

עיצוב והטמעה. חוברת און ליין

עיצוב והטמעה. חוברת און ליין

SAP Kids. תבנית למודעות A4

SAP Kids. תבנית למודעות A4

עיצוב תגי שם. Social Market 2016

עיצוב תגי שם. Social Market 2016

SAP Kids. פוסטר A3

SAP Kids. פוסטר A3

מיילר עובדים. Social Market 2017

מיילר עובדים. Social Market 2017

עיצוב פוסטר מידע. Social Market 2017

עיצוב פוסטר מידע. Social Market 2017

עיצוב תבנית למגנטים. שלום כיתה א׳ 2017

עיצוב תבנית למגנטים. שלום כיתה א׳ 2017

עיצוב קעקוע. פורים 2014

עיצוב קעקוע. פורים 2014

עיצוב תג שם, שלום כיתה א׳ 2017

עיצוב תג שם, שלום כיתה א׳ 2017

מערכת שעות ממותגת, ארועי שלום כיתה א׳ 2015

מערכת שעות ממותגת, ארועי שלום כיתה א׳ 2015

SAP Kids. דיוור לאירוע

SAP Kids. דיוור לאירוע

הפקת קעקועים. פורים 2014

הפקת קעקועים. פורים 2014

עיצוב לוגו Social Market 2016

עיצוב לוגו Social Market 2016

מיתוגים שונים. Techkiz

מיתוגים שונים. Techkiz

עיצוב פוסטרים, מידע. Social Market 2016

עיצוב פוסטרים, מידע. Social Market 2016

באנר דיגיטלי. Social Markrt 2017

באנר דיגיטלי. Social Markrt 2017

עיצוב לוגו street party פורים 2014

עיצוב לוגו street party פורים 2014

מדבקה, מתוך דף מדבקות אישי. שלום כיתה א׳ 2017

מדבקה, מתוך דף מדבקות אישי. שלום כיתה א׳ 2017

מסך פעילות. Social Markrt 2017

מסך פעילות. Social Markrt 2017

SAP Kids. פוסטר A3

SAP Kids. פוסטר A3

Social Market 2016

Social Market 2016

מדבקה, מתוך דף מדבקות אישי. שלום כיתה א׳ 2017

מדבקה, מתוך דף מדבקות אישי. שלום כיתה א׳ 2017

הזמנה דיגיטלית. שלום כיתה א׳ 2016

הזמנה דיגיטלית. שלום כיתה א׳ 2016

עיצוב שלטי הכוונה, פורים 2014

עיצוב שלטי הכוונה, פורים 2014

עיצוב שלטי הכוונה, פורים 2014

עיצוב שלטי הכוונה, פורים 2014

מארז פעילות שלום כיתה א׳ 2015

מארז פעילות שלום כיתה א׳ 2015

עיצוב חוברת שוברים. Social Market 2016

עיצוב חוברת שוברים. Social Market 2016

פורים 2017

פורים 2017

מיילר לעובדים. Social Market 2016

מיילר לעובדים. Social Market 2016

שילוט אביזרים. פורים 2016

שילוט אביזרים. פורים 2016

עיצוב תבנית מגנט. פורים 2106

עיצוב תבנית מגנט. פורים 2106

עיצוב שלטוני מחיר. Social Market 2017

עיצוב שלטוני מחיר. Social Market 2017

עיצוב שלטוני מחיר. Social Market 2017

עיצוב שלטוני מחיר. Social Market 2017

עיצוב חוברת שוברים. Social Market 2017

עיצוב חוברת שוברים. Social Market 2017

עיצוב פוסטר. Techkiz

עיצוב פוסטר. Techkiz

עיצוב תפריט. פורים 2017

עיצוב תפריט. פורים 2017

פורים 2016

פורים 2016

עיצוב מודעה לעובדים. פורים 2106

עיצוב מודעה לעובדים. פורים 2106

עיצוב פוסטרים, פורים 2014

עיצוב פוסטרים, פורים 2014

עיצוב פוסטרים, פורים 2014

עיצוב פוסטרים, פורים 2014

SAP Kids. ״תגי עובד״

SAP Kids. ״תגי עובד״

רול אפ TECHKIZ

רול אפ TECHKIZ

מודעה לעובדים. פורים 2016

מודעה לעובדים. פורים 2016

עיצוב דלפק שולחנות. פורים 2017

עיצוב דלפק שולחנות. פורים 2017

עיצוב חוברת מדפדפת. גרסת און ליין

עיצוב חוברת מדפדפת. גרסת און ליין

SAP Kids. דיוור לאירוע

SAP Kids. דיוור לאירוע

תעודות TECHKIZ

תעודות TECHKIZ

קאפות מחירונים. Social Market 2017

קאפות מחירונים. Social Market 2017

עיצוב שובר כסף. Social Market 2016

עיצוב שובר כסף. Social Market 2016

עיצוב קעקוע. פורים 2014

עיצוב קעקוע. פורים 2014

מדבקה, מתוך דף מדבקות אישי. שלום כיתה א׳ 2017

מדבקה, מתוך דף מדבקות אישי. שלום כיתה א׳ 2017

עיצוב תפריט. פורים 2017

עיצוב תפריט. פורים 2017

SAP Kids. ״תגי עובד״

SAP Kids. ״תגי עובד״

עיצוב מגנט. פורים 2016

עיצוב מגנט. פורים 2016

עיצוב רול-אפ. SAP Night Out

עיצוב רול-אפ. SAP Night Out

Social Markrt 2017

Social Markrt 2017

SAP Kids. לוגו אירוע

SAP Kids. לוגו אירוע

חולצה ממותגת, SAP Kids

חולצה ממותגת, SAP Kids

פורים 2017

פורים 2017

מחברות TECHKIZ

מחברות TECHKIZ

עיצוב פוסטר, SAP Kids

עיצוב פוסטר, SAP Kids

עיצוב מגנט, שלום כיתה א׳ 2017

עיצוב מגנט, שלום כיתה א׳ 2017

SAP Kids. חוברת פעילות

SAP Kids. חוברת פעילות

SAP Kids. דיוור לאירוע

SAP Kids. דיוור לאירוע

הזמנה דיגיטלית, שלום כיתה א׳ 2017

הזמנה דיגיטלית, שלום כיתה א׳ 2017

רול אפים מעוצבים. Girl Tech

רול אפים מעוצבים. Girl Tech

עיצוב תבנית מגנט. שלום כיתה א׳ 2015

עיצוב תבנית מגנט. שלום כיתה א׳ 2015

עיצוב מערכת שעות, ארועי שלום כיתה א׳ 2016

עיצוב מערכת שעות, ארועי שלום כיתה א׳ 2016

עיצוב מגנט. חנוכה 2015

עיצוב מגנט. חנוכה 2015

SAP Kids. דיוור לאירוע

SAP Kids. דיוור לאירוע

עיצוב פוסטר, SAP Kids

עיצוב פוסטר, SAP Kids

עיצוב תבנית למגנטים. חנוכה 2015

עיצוב תבנית למגנטים. חנוכה 2015

SAP Kids. פוסטר A3

SAP Kids. פוסטר A3

פורים 2017

פורים 2017

מייל מידע לעובד. Techkiz

מייל מידע לעובד. Techkiz