SAP. ארועים שונים

מיתוג ארועים שונים בחברה. עיצוב ומיתוג מלא לכל ארוע

העבודות בפרוייקט 'SAP. ארועים שונים':

שילוט אביזרים. פורים 2016

שילוט אביזרים. פורים 2016

Social Market 2016

Social Market 2016

עיצוב קעקוע. פורים 2014

עיצוב קעקוע. פורים 2014

פורים 2017

פורים 2017

SAP Kids. דיוור לאירוע

SAP Kids. דיוור לאירוע

פורים 2017

פורים 2017

מבלים בסרט. חנוכה 2016

מבלים בסרט. חנוכה 2016

עיצוב פוסטר. SAP Night Out

עיצוב פוסטר. SAP Night Out

עיצוב שילוט. פורים 2106

עיצוב שילוט. פורים 2106

מייל מידע לעובד. Techkiz

מייל מידע לעובד. Techkiz

SAP Kids. ״תגי עובד״

SAP Kids. ״תגי עובד״

SAP Kids. תבנית למודעות A4

SAP Kids. תבנית למודעות A4

עיצוב תבנית למגנטים. חנוכה 2015

עיצוב תבנית למגנטים. חנוכה 2015

SAP Kids. לוגו אירוע

SAP Kids. לוגו אירוע

מבלים בסרט. חנוכה 2016

מבלים בסרט. חנוכה 2016

SAP Kids. חוברת פעילות

SAP Kids. חוברת פעילות

רול אפ TECHKIZ

רול אפ TECHKIZ

מדבקות אישיות, ארועי שלום כיתה א׳ 2015

מדבקות אישיות, ארועי שלום כיתה א׳ 2015

מארזי פופקורן ממותגים. חנוכה 2015

מארזי פופקורן ממותגים. חנוכה 2015

עיצוב שלטי הכוונה, פורים 2014

עיצוב שלטי הכוונה, פורים 2014

חנוכה 2016

חנוכה 2016

עיצוב חוברת שוברים. Social Market 2016

עיצוב חוברת שוברים. Social Market 2016

SAP Kids. תבנית למודעות A4

SAP Kids. תבנית למודעות A4

SAP Kids. דיוור לאירוע

SAP Kids. דיוור לאירוע

עיצוב תבנית מגנט. פורים 2106

עיצוב תבנית מגנט. פורים 2106

SAP Kids. רולאפ

SAP Kids. רולאפ

הזמנה דיגיטלית, שלום כיתה א׳ 2017

הזמנה דיגיטלית, שלום כיתה א׳ 2017

עיצוב תפריט. פורים 2017

עיצוב תפריט. פורים 2017

עיצוב לוגו. Social Market 2016

עיצוב לוגו. Social Market 2016

הפקת קעקועים. פורים 2014

הפקת קעקועים. פורים 2014

עיצוב קעקוע. פורים 2014

עיצוב קעקוע. פורים 2014

מסך פעילות. Social Markrt 2017

מסך פעילות. Social Markrt 2017

שלטוני מחיר. Social Market 2017

שלטוני מחיר. Social Market 2017

עיצוב תבנית למגנט. פורים 2017

עיצוב תבנית למגנט. פורים 2017

עיצוב תבנית מגנט. פורים 2106

עיצוב תבנית מגנט. פורים 2106

CutOuts. SAPlus

CutOuts. SAPlus

עיצוב לוגו, IDevelop

עיצוב לוגו, IDevelop

רול אפ. Techkiz

רול אפ. Techkiz

עיצוב שובר כסף. Social Market 2016

עיצוב שובר כסף. Social Market 2016

עיצוב תגי שם. Social Market 2016

עיצוב תגי שם. Social Market 2016

עיצוב פוסטר. Techkiz

עיצוב פוסטר. Techkiz

עיצוב פוסטר, SAP Kids

עיצוב פוסטר, SAP Kids

קאפות מחירונים. Social Market 2017

קאפות מחירונים. Social Market 2017

באנר דיגיטלי. Social Markrt 2017

באנר דיגיטלי. Social Markrt 2017

עיצוב סימניה אישית. שלום כיתה א׳ 2015

עיצוב סימניה אישית. שלום כיתה א׳ 2015

עיצוב פוסטר, SAP Kids

עיצוב פוסטר, SAP Kids

מדבקה, מתוך דף מדבקות אישי. שלום כיתה א׳ 2017

מדבקה, מתוך דף מדבקות אישי. שלום כיתה א׳ 2017

עיצוב תגי שם. Social Market 2016

עיצוב תגי שם. Social Market 2016

SAP Kids. ״תגי עובד״

SAP Kids. ״תגי עובד״

עיצוב לוגו. מבלים בסרט. חנוכה 2016

עיצוב לוגו. מבלים בסרט. חנוכה 2016

מיתוגים שונים. Techkiz

מיתוגים שונים. Techkiz

שקיות ממותגות. פורים 2017

שקיות ממותגות. פורים 2017

מודעה לעובדים. פורים 2016

מודעה לעובדים. פורים 2016

עיצוב לוגו, GirlTech

עיצוב לוגו, GirlTech

הפקת קעקועים. פורים 2014

הפקת קעקועים. פורים 2014

SAP Kids. חוברת פעילות

SAP Kids. חוברת פעילות

SAP Kids. תבנית למודעות A4

SAP Kids. תבנית למודעות A4

עיצוב מערכת שעות, ארועי שלום כיתה א׳ 2016

עיצוב מערכת שעות, ארועי שלום כיתה א׳ 2016

קאפות מחירונים. Social Market 2017

קאפות מחירונים. Social Market 2017

עיצוב לוגו street party פורים 2014

עיצוב לוגו street party פורים 2014

עיצוב לוגו. Social Market 2016

עיצוב לוגו. Social Market 2016

SAP Kids. Save The Date

SAP Kids. Save The Date

עיצוב תג שם, שלום כיתה א׳ 2017

עיצוב תג שם, שלום כיתה א׳ 2017

SAP Kids. פוסטר A3

SAP Kids. פוסטר A3

באנר הרשמה, פורים 2014

באנר הרשמה, פורים 2014

מחברות TECHKIZ

מחברות TECHKIZ

מדבקה, מתוך דף מדבקות אישי. שלום כיתה א׳ 2017

מדבקה, מתוך דף מדבקות אישי. שלום כיתה א׳ 2017

פוסטר מידע לעובדים. Social Market 2016

פוסטר מידע לעובדים. Social Market 2016

פורים 2017

פורים 2017

עיצוב והטמעה. חוברת און ליין

עיצוב והטמעה. חוברת און ליין

SAP Kids. פוסטר A3

SAP Kids. פוסטר A3

מסך פעילות. Social Markrt 2017

מסך פעילות. Social Markrt 2017

מיילר עובדים. Social Market 2017

מיילר עובדים. Social Market 2017

עיצוב שלטי הכוונה, פורים 2014

עיצוב שלטי הכוונה, פורים 2014

Social Market 2016

Social Market 2016

מתוך חוברת הפעילות. Social Markrt 2017

מתוך חוברת הפעילות. Social Markrt 2017

מחברות TECHKIZ

מחברות TECHKIZ

מיתוג ארוע GirlTech 2014

מיתוג ארוע GirlTech 2014

עיצוב פוסטר מידע. Social Market 2017

עיצוב פוסטר מידע. Social Market 2017

SAP Kids. דיוור לאירוע

SAP Kids. דיוור לאירוע

עיצוב תבנית מגנט. פורים 2107

עיצוב תבנית מגנט. פורים 2107

עיצוב שלטי הכוונה, פורים 2014

עיצוב שלטי הכוונה, פורים 2014

עיצוב והטמעה. חוברת און ליין

עיצוב והטמעה. חוברת און ליין

הפקת קעקועים. פורים 2014

הפקת קעקועים. פורים 2014

SAP Kids. פוסטר A3

SAP Kids. פוסטר A3

עיצוב חוברת שוברים. Social Market 2017

עיצוב חוברת שוברים. Social Market 2017

עיצוב שלטוני מחיר. Social Market 2017

עיצוב שלטוני מחיר. Social Market 2017

SAP Kids. דיוור לאירוע

SAP Kids. דיוור לאירוע

עיצוב קעקוע. פורים 2014

עיצוב קעקוע. פורים 2014

עיצוב רול-אפ. SAP Night Out

עיצוב רול-אפ. SAP Night Out

עיצוב לוגו. Social Market 2016

עיצוב לוגו. Social Market 2016

עיצוב מודעה לעובדים. חנוכה 2016

עיצוב מודעה לעובדים. חנוכה 2016

הזמנה דיגיטלית. שלום כיתה א׳ 2016

הזמנה דיגיטלית. שלום כיתה א׳ 2016

עיצוב דלפק שולחנות. פורים 2017

עיצוב דלפק שולחנות. פורים 2017

חולצה ממותגת, SAP Kids

חולצה ממותגת, SAP Kids

מיילר לעובדים. Social Market 2016

מיילר לעובדים. Social Market 2016

מסך פעילות. Social Markrt 2016

מסך פעילות. Social Markrt 2016

עיצוב תג שם, שלום כיתה א׳ 2017

עיצוב תג שם, שלום כיתה א׳ 2017

SAP Kids. קיר צילום

SAP Kids. קיר צילום

עיצוב פוסטרים, פורים 2014

עיצוב פוסטרים, פורים 2014

באנר דיגיטלי. חנוכה 2015

באנר דיגיטלי. חנוכה 2015

עיצוב חוברת דיגיטלית. Social Markrt 2016

עיצוב חוברת דיגיטלית. Social Markrt 2016

עיצוב. פורים 2017

עיצוב. פורים 2017

Social Market 2016

Social Market 2016

הפקת קעקועים. פורים 2014

הפקת קעקועים. פורים 2014

עיצוב. פורים 2017

עיצוב. פורים 2017

עיצוב שלטוני מחיר. Social Market 2017

עיצוב שלטוני מחיר. Social Market 2017

עיצוב דף מדבקות אישי. שלום כיתה א׳ 2017

עיצוב דף מדבקות אישי. שלום כיתה א׳ 2017

תגי שם. SAP Kids

תגי שם. SAP Kids

תיקים ממותגים. Social Market 2016

תיקים ממותגים. Social Market 2016

מערכת שעות ממותגת, ארועי שלום כיתה א׳ 2015

מערכת שעות ממותגת, ארועי שלום כיתה א׳ 2015

עיצוב שלטי הכוונה, פורים 2014

עיצוב שלטי הכוונה, פורים 2014

Social Market 2016

Social Market 2016

הזמנה דיגיטלית. שלום כיתה א׳ 2016

הזמנה דיגיטלית. שלום כיתה א׳ 2016

עיצוב תפריט. פורים 2017

עיצוב תפריט. פורים 2017

עיצוב דלפק שולחנות. פורים 2017

עיצוב דלפק שולחנות. פורים 2017

עיצוב פוסטרים, פורים 2014

עיצוב פוסטרים, פורים 2014

רול אפים מעוצבים. Girl Tech

רול אפים מעוצבים. Girl Tech

עיצוב חוברת מדפדפת. גרסת און ליין

עיצוב חוברת מדפדפת. גרסת און ליין

פורים 2016

פורים 2016

תפריט. פורים 2017

תפריט. פורים 2017

SAP Kids. תבנית למודעות A4

SAP Kids. תבנית למודעות A4

עיצוב לוגו פרוייקט Techkiz

עיצוב לוגו פרוייקט Techkiz

SAP Kids. שובר

SAP Kids. שובר

תעודות TECHKIZ

תעודות TECHKIZ

עיצוב מגנט, שלום כיתה א׳ 2017

עיצוב מגנט, שלום כיתה א׳ 2017

עיצוב מגנט. חנוכה 2015

עיצוב מגנט. חנוכה 2015

עיצוב תבנית למגנט. שלום כיתה א׳ 2015

עיצוב תבנית למגנט. שלום כיתה א׳ 2015

SAP Kids. ״תגי עובד״

SAP Kids. ״תגי עובד״

מדבקה, מתוך דף מדבקות אישי. שלום כיתה א׳ 2017

מדבקה, מתוך דף מדבקות אישי. שלום כיתה א׳ 2017

עיצוב תבנית מגנט. שלום כיתה א׳ 2015

עיצוב תבנית מגנט. שלום כיתה א׳ 2015

עיצוב מודעה לעובדים. פורים 2106

עיצוב מודעה לעובדים. פורים 2106

עיצוב לוגו לפעילות פנימית SAP

עיצוב לוגו לפעילות פנימית SAP

עיצוב מגנט. פורים 2016

עיצוב מגנט. פורים 2016

הזמנה דיגיטלית. SAP Night Out

הזמנה דיגיטלית. SAP Night Out

עיצוב פוסטרים, פורים 2014

עיצוב פוסטרים, פורים 2014

SAP Kids. דיוור לאירוע

SAP Kids. דיוור לאירוע

Social Markrt 2017

Social Markrt 2017

עיצוב פוסטרים, מידע. Social Market 2016

עיצוב פוסטרים, מידע. Social Market 2016

עיצוב תבנית למגנטים. שלום כיתה א׳ 2017

עיצוב תבנית למגנטים. שלום כיתה א׳ 2017

תעודת השתתפות. Techkiz

תעודת השתתפות. Techkiz

עיצוב מגנט. פורים 2016

עיצוב מגנט. פורים 2016

לוגו ארועי שלום כיתה א׳

לוגו ארועי שלום כיתה א׳

SAP Kids. פוסטר A3

SAP Kids. פוסטר A3

עיצוב לוגו Social Market 2016

עיצוב לוגו Social Market 2016

SAP Kids. פוסטר A3

SAP Kids. פוסטר A3

עיצוב תג שם, שלום כיתה א׳ 2017

עיצוב תג שם, שלום כיתה א׳ 2017

מארז פעילות שלום כיתה א׳ 2015

מארז פעילות שלום כיתה א׳ 2015

באנר הרשמה, פורים 2014

באנר הרשמה, פורים 2014