קריאטיב בסטודיו

מגוון עבודות קריאטיב בסטודיו. משתפת מבפנים. משלנו. בשבילנו.
פרוייקט זה מכיל מבחר עבודות מהקטגוריות:

העבודות בפרוייקט 'קריאטיב בסטודיו':

קובר קריאטיבי לשיתוף

קובר קריאטיבי לשיתוף

קובר קריאטיבי לשיתוף

קובר קריאטיבי לשיתוף

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

לוח שנה 2017-18

לוח שנה 2017-18

פוסט לפייסבוק

פוסט לפייסבוק

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת פרופיל לשיתוף. קמפיין שמות

תמונת פרופיל לשיתוף. קמפיין שמות

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

לוח שנה 2017-18

לוח שנה 2017-18

לוח שנה 2017-18

לוח שנה 2017-18

תמונת פרופיל לשיתוף. קמפיין שמות

תמונת פרופיל לשיתוף. קמפיין שמות

פוסט/פרופיל לשיתוף

פוסט/פרופיל לשיתוף

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת פרופיל לשיתוף. קמפיין שמות

תמונת פרופיל לשיתוף. קמפיין שמות

תמונת קובר לשיתוף

תמונת קובר לשיתוף

לוח שנה 2017-18

לוח שנה 2017-18

תמונת פרופיל לשיתוף. קמפיין שמות

תמונת פרופיל לשיתוף. קמפיין שמות

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

לוח שנה 2016-17

לוח שנה 2016-17

לוח שנה 2016-17

לוח שנה 2016-17

לוח שנה 2017-18

לוח שנה 2017-18

קובר קריאטיבי לשיתוף

קובר קריאטיבי לשיתוף

עיצוב פוסט

עיצוב פוסט

עיצוב פוסט New Year

עיצוב פוסט New Year

לוח שנה 2017-18

לוח שנה 2017-18

תמונת קובר

תמונת קובר

לוח שנה 2017-18

לוח שנה 2017-18

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

לוח שנה 2016-17

לוח שנה 2016-17

תמונת פרופיל

תמונת פרופיל

לוח שנה 2015-16

לוח שנה 2015-16

לוח שנה 2015-16

לוח שנה 2015-16

תמונת פרופיל לשיתוף. קמפיין שמות

תמונת פרופיל לשיתוף. קמפיין שמות

לוח שנה 2015-16

לוח שנה 2015-16

פוסט לקידום סטיקרים

פוסט לקידום סטיקרים

מגוון חתימות למייל

מגוון חתימות למייל

קובר קריאטיבי לשיתוף

קובר קריאטיבי לשיתוף

לוח שנה 2017-18

לוח שנה 2017-18

עיצוב קנבס TOSHA

עיצוב קנבס TOSHA

עיצוב והפקת קנבס ברכה

עיצוב והפקת קנבס ברכה

פוסט לקידום סטיקרים

פוסט לקידום סטיקרים

לוח שנה 2017-18

לוח שנה 2017-18

לוח שנה 2015-16

לוח שנה 2015-16

לוח שנה 2016-17

לוח שנה 2016-17

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

עיצוב קנבס

עיצוב קנבס

קובר קריאטיבי לשיתוף

קובר קריאטיבי לשיתוף

סטיקרים מעוצבים

סטיקרים מעוצבים

לוח שנה 2017-18

לוח שנה 2017-18

חתימה למייל

חתימה למייל

לוח שנה 2017-18

לוח שנה 2017-18

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

קובר קריאטיבי לשיתוף

קובר קריאטיבי לשיתוף

עיצוב קנבס TOSHA

עיצוב קנבס TOSHA

עיצוב קנבס

עיצוב קנבס

לוח שנה 2016-17

לוח שנה 2016-17

קובר קריאטיבי לשיתוף

קובר קריאטיבי לשיתוף

קובר חנוכה 2019

קובר חנוכה 2019

קובר קריאטיבי לשיתוף

קובר קריאטיבי לשיתוף

קובר קריאטיבי לשיתוף

קובר קריאטיבי לשיתוף

לוח שנה 2016-17

לוח שנה 2016-17

חתימה למייל

חתימה למייל

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת פרופיל

תמונת פרופיל

פוסט לקידום סטיקרים

פוסט לקידום סטיקרים

פוסט לקידום סטיקרים

פוסט לקידום סטיקרים

לוח שנה 2015-16

לוח שנה 2015-16

קובר תודה

קובר תודה

פוסט פסח 2019

פוסט פסח 2019

תמונת אלבום. פוסטים לשיתוף

תמונת אלבום. פוסטים לשיתוף

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

cover אלבום. קמפיין פייסבוקי

cover אלבום. קמפיין פייסבוקי

cover אלבום. קמפיין פייסבוקי

cover אלבום. קמפיין פייסבוקי

קובר קריאטיבי לשיתוף

קובר קריאטיבי לשיתוף

קובר קריאטיבי לשיתוף

קובר קריאטיבי לשיתוף

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת פרופיל

תמונת פרופיל

תמונת פרופיל לשיתוף. קמפיין שמות

תמונת פרופיל לשיתוף. קמפיין שמות

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת פרופיל לשיתוף. קמפיין שמות

תמונת פרופיל לשיתוף. קמפיין שמות

לוח שנה 2016-17

לוח שנה 2016-17

קובר קריאטיבי לשיתוף

קובר קריאטיבי לשיתוף

תמונת פרופיל לשיתוף. קמפיין שמות

תמונת פרופיל לשיתוף. קמפיין שמות

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת קובר לשיתוף

תמונת קובר לשיתוף

פוסט לקידום סטיקרים

פוסט לקידום סטיקרים

סטיקרים מעוצבים

סטיקרים מעוצבים

פוסט שנה טובה 2019

פוסט שנה טובה 2019

עיצוב פוסט

עיצוב פוסט

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

שנה טובה 2015

שנה טובה 2015

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

קובר קריאטיבי לשיתוף

קובר קריאטיבי לשיתוף

מגוון חתימות למייל

מגוון חתימות למייל

עיצוב פוסט New Year

עיצוב פוסט New Year

עיצוב פוסט

עיצוב פוסט

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

לוח שנה 2015-16

לוח שנה 2015-16

פוסט לקידום סטיקרים

פוסט לקידום סטיקרים

סטיקרים מעוצבים לווטסאפ

סטיקרים מעוצבים לווטסאפ

תמונת אלבום. פוסטים לשיתוף

תמונת אלבום. פוסטים לשיתוף

קובר קריאטיבי לשיתוף

קובר קריאטיבי לשיתוף

תמונת פרופיל לשיתוף. קמפיין שמות

תמונת פרופיל לשיתוף. קמפיין שמות

תמונת אלבום. פוסטים לשיתוף

תמונת אלבום. פוסטים לשיתוף

לוח שנה 2015-16

לוח שנה 2015-16

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

עיצוב פוסט שנה טובה

עיצוב פוסט שנה טובה

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

לוח שנה 2017-18

לוח שנה 2017-18

תמונת אלבום. פוסטים לשיתוף

תמונת אלבום. פוסטים לשיתוף

סטיקרים מעוצבים

סטיקרים מעוצבים

קובר פורים 2020

קובר פורים 2020

לוח שנה 2017-18

לוח שנה 2017-18

תמונת פרופיל לשיתוף. קמפיין שמות

תמונת פרופיל לשיתוף. קמפיין שמות

פוסט/פרופיל לשיתוף

פוסט/פרופיל לשיתוף

לוח שנה 2017-18

לוח שנה 2017-18

עיצוב פוסט New Year

עיצוב פוסט New Year

תמונת פרופיל לשיתוף. קמפיין שמות

תמונת פרופיל לשיתוף. קמפיין שמות

פוסט/פרופיל לשיתוף

פוסט/פרופיל לשיתוף

תמונת אלבום. פוסטים לשיתוף

תמונת אלבום. פוסטים לשיתוף

עיצוב קנבס

עיצוב קנבס

קובר קריאטיבי לשיתוף

קובר קריאטיבי לשיתוף

עיצוב פוסט שנה טובה

עיצוב פוסט שנה טובה

תמונת אלבום. פוסטים לשיתוף

תמונת אלבום. פוסטים לשיתוף

פוסט לקידום סטיקרים

פוסט לקידום סטיקרים

תמונת אלבום. פוסטים לשיתוף

תמונת אלבום. פוסטים לשיתוף

תמונת פרופיל

תמונת פרופיל

לוח שנה 2017-18

לוח שנה 2017-18

עיצוב קנבס

עיצוב קנבס

חתימות מעוצבות למייל

חתימות מעוצבות למייל

קובר קריאטיבי לשיתוף

קובר קריאטיבי לשיתוף

לוח שנה 2017-18

לוח שנה 2017-18

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת פרופיל

תמונת פרופיל

פוסט לקידום סטיקרים

פוסט לקידום סטיקרים

עיצוב קנבס

עיצוב קנבס

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

פוסט לקידום סטיקרים

פוסט לקידום סטיקרים

cover אלבום. קמפיין פייסבוקי

cover אלבום. קמפיין פייסבוקי

לוח שנה 2017-18

לוח שנה 2017-18

קנבסים מעוצבים. TOSHA

קנבסים מעוצבים. TOSHA

קובר צבעוני וכייפי

קובר צבעוני וכייפי

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת פרופיל

תמונת פרופיל

פוסט/פרופיל לשיתוף

פוסט/פרופיל לשיתוף

 תמונת נושא. שנה טובה

תמונת נושא. שנה טובה

תמונת נושא ללוח שנה

תמונת נושא ללוח שנה

שנה טובה 2019

שנה טובה 2019

תמונת פרופיל

תמונת פרופיל

תמונת Cover  לשיתוף

תמונת Cover לשיתוף

לוח שנה 2016-17

לוח שנה 2016-17