ISRAMAN 2018

מיתוג תחרות איש הברזל שהתקיימה באילת בינואר 2018

העבודות בפרוייקט 'ISRAMAN 2018':

חגיגת ניצחון

חגיגת ניצחון

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

מדבקת התחרות, תלת מימד

מדבקת התחרות, תלת מימד

מדליות התחרות

מדליות התחרות

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

מיתוג ISRAMAN 2018

מיתוג ISRAMAN 2018

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

תבנית למספר חזה אישי

תבנית למספר חזה אישי

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב סרט הסיום למנצחים

עיצוב סרט הסיום למנצחים

לוגו ISRAMAN 2018

לוגו ISRAMAN 2018

גביע המנצחים

גביע המנצחים

חולצת ישראמן 2018

חולצת ישראמן 2018

שלט אורים ברחבי אילת

שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב קיר צילום למשפחות

עיצוב קיר צילום למשפחות

קוליסה, העברת מידע בארוע

קוליסה, העברת מידע בארוע

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

קיר ה-Finisher החוויתי

קיר ה-Finisher החוויתי

מדליית התחרות

מדליית התחרות

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

פוסט חשיפת מדליית התחרות

פוסט חשיפת מדליית התחרות

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

שער הסיום

שער הסיום

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

מתחם קו הסיום

מתחם קו הסיום

ערכת המשתתף

ערכת המשתתף

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב חולצת ישראמן 2018

עיצוב חולצת ישראמן 2018

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

עיצוב קוליסת מידע

עיצוב קוליסת מידע

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

מדליית התחרות צד אחורי

מדליית התחרות צד אחורי

מנצח ישראמן 2018

מנצח ישראמן 2018

קיר הפינישר במתחם הסיום

קיר הפינישר במתחם הסיום

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב קיר שמות המשתתפים

עיצוב קיר שמות המשתתפים

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

גביע המנצחים

גביע המנצחים

כובעי הוייזורים הממותגים

כובעי הוייזורים הממותגים