ISRAMAN 2018

מיתוג תחרות איש הברזל שהתקיימה באילת בינואר 2018

העבודות בפרוייקט 'ISRAMAN 2018':

גביע המנצחים

גביע המנצחים

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

תבנית למספר חזה אישי

תבנית למספר חזה אישי

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

חגיגת ניצחון

חגיגת ניצחון

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב קיר צילום למשפחות

עיצוב קיר צילום למשפחות

מנצח ישראמן 2018

מנצח ישראמן 2018

מדבקת התחרות, תלת מימד

מדבקת התחרות, תלת מימד

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

קוליסה, העברת מידע בארוע

קוליסה, העברת מידע בארוע

מדליית התחרות צד אחורי

מדליית התחרות צד אחורי

מדליות התחרות

מדליות התחרות

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

מיתוג ISRAMAN 2018

מיתוג ISRAMAN 2018

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

עיצוב חולצת ישראמן 2018

עיצוב חולצת ישראמן 2018

עיצוב סרט הסיום למנצחים

עיצוב סרט הסיום למנצחים

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

פוסט חשיפת מדליית התחרות

פוסט חשיפת מדליית התחרות

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

שער הסיום

שער הסיום

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

גביע המנצחים

גביע המנצחים

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

עיצוב קוליסת מידע

עיצוב קוליסת מידע

קיר הפינישר במתחם הסיום

קיר הפינישר במתחם הסיום

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

לוגו ISRAMAN 2018

לוגו ISRAMAN 2018

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

שלט אורים ברחבי אילת

שלט אורים ברחבי אילת

מדליית התחרות

מדליית התחרות

כובעי הוייזורים הממותגים

כובעי הוייזורים הממותגים

קיר ה-Finisher החוויתי

קיר ה-Finisher החוויתי

עיצוב קיר שמות המשתתפים

עיצוב קיר שמות המשתתפים

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

מתחם קו הסיום

מתחם קו הסיום

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

חולצת ישראמן 2018

חולצת ישראמן 2018

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

ערכת המשתתף

ערכת המשתתף

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק