ISRAMAN 2018

מיתוג תחרות איש הברזל שהתקיימה באילת בינואר 2018

העבודות בפרוייקט 'ISRAMAN 2018':

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

עיצוב קיר שמות המשתתפים

עיצוב קיר שמות המשתתפים

עיצוב חולצת ישראמן 2018

עיצוב חולצת ישראמן 2018

ערכת המשתתף

ערכת המשתתף

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

קיר הפינישר במתחם הסיום

קיר הפינישר במתחם הסיום

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

לוגו ISRAMAN 2018

לוגו ISRAMAN 2018

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

תבנית למספר חזה אישי

תבנית למספר חזה אישי

כובעי הוייזורים הממותגים

כובעי הוייזורים הממותגים

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

שלט אורים ברחבי אילת

שלט אורים ברחבי אילת

קיר ה-Finisher החוויתי

קיר ה-Finisher החוויתי

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

מדליות התחרות

מדליות התחרות

פוסט חשיפת מדליית התחרות

פוסט חשיפת מדליית התחרות

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדבקת התחרות, תלת מימד

מדבקת התחרות, תלת מימד

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

מיתוג ISRAMAN 2018

מיתוג ISRAMAN 2018

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב סרט הסיום למנצחים

עיצוב סרט הסיום למנצחים

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

חולצת ישראמן 2018

חולצת ישראמן 2018

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

עיצוב קוליסת מידע

עיצוב קוליסת מידע

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

מדליית התחרות

מדליית התחרות

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

מנצח ישראמן 2018

מנצח ישראמן 2018

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

עיצוב קיר צילום למשפחות

עיצוב קיר צילום למשפחות

מתחם קו הסיום

מתחם קו הסיום

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

גביע המנצחים

גביע המנצחים

גביע המנצחים

גביע המנצחים

שער הסיום

שער הסיום

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

מדליית התחרות צד אחורי

מדליית התחרות צד אחורי

חגיגת ניצחון

חגיגת ניצחון

קוליסה, העברת מידע בארוע

קוליסה, העברת מידע בארוע

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים