ISRAMAN 2018

מיתוג תחרות איש הברזל שהתקיימה באילת בינואר 2018

העבודות בפרוייקט 'ISRAMAN 2018':

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

תבנית למספר חזה אישי

תבנית למספר חזה אישי

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

עיצוב קוליסת מידע

עיצוב קוליסת מידע

קיר הפינישר במתחם הסיום

קיר הפינישר במתחם הסיום

מיתוג ISRAMAN 2018

מיתוג ISRAMAN 2018

ערכת המשתתף

ערכת המשתתף

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

מדליית התחרות

מדליית התחרות

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

קיר ה-Finisher החוויתי

קיר ה-Finisher החוויתי

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

מדליות התחרות

מדליות התחרות

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

עיצוב קיר צילום למשפחות

עיצוב קיר צילום למשפחות

מדליית התחרות צד אחורי

מדליית התחרות צד אחורי

גביע המנצחים

גביע המנצחים

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

קוליסה, העברת מידע בארוע

קוליסה, העברת מידע בארוע

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

עיצוב קיר שמות המשתתפים

עיצוב קיר שמות המשתתפים

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

חולצת ישראמן 2018

חולצת ישראמן 2018

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

כובעי הוייזורים הממותגים

כובעי הוייזורים הממותגים

מנצח ישראמן 2018

מנצח ישראמן 2018

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

שלט אורים ברחבי אילת

שלט אורים ברחבי אילת

מדבקת התחרות, תלת מימד

מדבקת התחרות, תלת מימד

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב סרט הסיום למנצחים

עיצוב סרט הסיום למנצחים

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

גביע המנצחים

גביע המנצחים

שער הסיום

שער הסיום

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

לוגו ISRAMAN 2018

לוגו ISRAMAN 2018

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב חולצת ישראמן 2018

עיצוב חולצת ישראמן 2018

פוסט חשיפת מדליית התחרות

פוסט חשיפת מדליית התחרות

חגיגת ניצחון

חגיגת ניצחון

מתחם קו הסיום

מתחם קו הסיום

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים