ISRAMAN 2018

מיתוג תחרות איש הברזל שהתקיימה באילת בינואר 2018

העבודות בפרוייקט 'ISRAMAN 2018':

קיר ה-Finisher החוויתי

קיר ה-Finisher החוויתי

תבנית למספר חזה אישי

תבנית למספר חזה אישי

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

מדבקת התחרות, תלת מימד

מדבקת התחרות, תלת מימד

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליית התחרות

מדליית התחרות

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

כובעי הוייזורים הממותגים

כובעי הוייזורים הממותגים

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב קוליסת מידע

עיצוב קוליסת מידע

מדליות התחרות

מדליות התחרות

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

לוגו ISRAMAN 2018

לוגו ISRAMAN 2018

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

גביע המנצחים

גביע המנצחים

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

מנצח ישראמן 2018

מנצח ישראמן 2018

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

קוליסה, העברת מידע בארוע

קוליסה, העברת מידע בארוע

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

ערכת המשתתף

ערכת המשתתף

שלט אורים ברחבי אילת

שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב קיר שמות המשתתפים

עיצוב קיר שמות המשתתפים

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

קיר הפינישר במתחם הסיום

קיר הפינישר במתחם הסיום

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב קיר צילום למשפחות

עיצוב קיר צילום למשפחות

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

חולצת ישראמן 2018

חולצת ישראמן 2018

פוסט חשיפת מדליית התחרות

פוסט חשיפת מדליית התחרות

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

חגיגת ניצחון

חגיגת ניצחון

מתחם קו הסיום

מתחם קו הסיום

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

מיתוג ISRAMAN 2018

מיתוג ISRAMAN 2018

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

גביע המנצחים

גביע המנצחים

מדליית התחרות צד אחורי

מדליית התחרות צד אחורי

עיצוב חולצת ישראמן 2018

עיצוב חולצת ישראמן 2018

עיצוב סרט הסיום למנצחים

עיצוב סרט הסיום למנצחים

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

שער הסיום

שער הסיום

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום