ISRAMAN 2018

מיתוג תחרות איש הברזל שהתקיימה באילת בינואר 2018

העבודות בפרוייקט 'ISRAMAN 2018':

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

עיצוב פלייסמנט לח. האוכל במלונות

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

עיצוב שלט אורים ברחבי אילת

מתחם קו הסיום

מתחם קו הסיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

חולצת ישראמן 2018

חולצת ישראמן 2018

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

פריטים ממותגים מערכת המשתתף

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

מדליית וסרט התחרות למרחק המלא

עיצוב סרט הסיום למנצחים

עיצוב סרט הסיום למנצחים

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

מיתוג ISRAMAN 2018

מיתוג ISRAMAN 2018

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

עיצוב קיר ׳תחרות הוגנת׳

קוליסה, העברת מידע בארוע

קוליסה, העברת מידע בארוע

מדליות התחרות

מדליות התחרות

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

מדבקת התחרות, תלת מימד

מדבקת התחרות, תלת מימד

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

עיצוב חוברת התחרות ISRAMAN 2018

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

עיצוב רול אפ ברוכים הבאים

פוסט חשיפת מדליית התחרות

פוסט חשיפת מדליית התחרות

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב חולצת ישראמן 2018

עיצוב חולצת ישראמן 2018

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

עיצוב פוסט תדמית לפייסבוק

קיר ה-Finisher החוויתי

קיר ה-Finisher החוויתי

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

גביע המנצחים

גביע המנצחים

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב פוסט משאל בחירת הוויזור הרשמי

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

מדליית התחרות לחצי המרחק, חזית

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

פוסט חשיפת הוויזור הרשמי

עיצוב קוליסת מידע

עיצוב קוליסת מידע

עיצוב קיר צילום למשפחות

עיצוב קיר צילום למשפחות

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

כובע הים הרשמי, ישראמן 2018

חגיגת ניצחון

חגיגת ניצחון

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

מדליית התחרות לחצי המרחק, גב

כובעי הוייזורים הממותגים

כובעי הוייזורים הממותגים

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

קיר צילום - התחייבות לתחרות הוגנת

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

עיצוב קוליסה תחנת הסעה

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב קיר שמות המשתתפים

עיצוב קיר שמות המשתתפים

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

עיצוב ברוכים הבאים עם שמות המשתתפים

לוגו ISRAMAN 2018

לוגו ISRAMAN 2018

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב כובעי וייזור לתחרות

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

עיצוב תבנית לתמונת פרופיל בפייסבוק

מדליית התחרות

מדליית התחרות

גביע המנצחים

גביע המנצחים

מדליית התחרות צד אחורי

מדליית התחרות צד אחורי

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

עיצוב כובע הים במבחר צבעים

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

שער הסיום

שער הסיום

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

עיצוב מסך גב במה. מסיבת עיתונאים

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

עיצוב גב במה דיגיטלי לארוע הפתיחה

קיר הפינישר במתחם הסיום

קיר הפינישר במתחם הסיום

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט, ספירה לאחור

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

עיצוב פוסט הצגת ספוראי העלית

שלט אורים ברחבי אילת

שלט אורים ברחבי אילת

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מדליות וסרטי מקצי החצי והמלא

מנצח ישראמן 2018

מנצח ישראמן 2018

תבנית למספר חזה אישי

תבנית למספר חזה אישי

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

עיצוב קיר צילום - מתחייבים לתחרות הוגנת

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

עיצוב קיר המסיימים במתחם הסיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב מסך גב במה. טקס סיום

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב קוליסה, מרכז מידע

עיצוב פוסט לפייסבוק

עיצוב פוסט לפייסבוק

ערכת המשתתף

ערכת המשתתף

עיצוב תגי הפקה

עיצוב תגי הפקה

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק

עיצוב פוסט מנצחים לפייסבוק