SAP. מיתוגים שונים

מגוון עיצובים שונים עבור חברת SAP

העבודות בפרוייקט 'SAP. מיתוגים שונים':

עיצוב אייקונים למיילים פנימיים בחברה

עיצוב אייקונים למיילים פנימיים בחברה

קירות יריד סטודנטים

קירות יריד סטודנטים

מייל עובדת בחזרתה מחופשת לידה

מייל עובדת בחזרתה מחופשת לידה

עיצוב תבנית מייל החלמה מהירה

עיצוב תבנית מייל החלמה מהירה

עיצוב לוגו לפרוייקט SAP Drive

עיצוב לוגו לפרוייקט SAP Drive

ערכת משקפי תלת מימד והולגרמה ממותג

ערכת משקפי תלת מימד והולגרמה ממותג

עיצוב כרטיס ברכה ליומולדת

עיצוב כרטיס ברכה ליומולדת

משקפי תלת מימד ממותגים

משקפי תלת מימד ממותגים

 משקפי תלת מימד ממותגים SAP

משקפי תלת מימד ממותגים SAP

עיצוב ותכנות תבניות לדוגמא לשימושי מייל

עיצוב ותכנות תבניות לדוגמא לשימושי מייל

עיצוב ותכנות תבניות לדוגמא לשימושי מייל

עיצוב ותכנות תבניות לדוגמא לשימושי מייל

משקפי מציאות מדומה ממותגים

משקפי מציאות מדומה ממותגים

עיצוב ותכנות תבניות לדוגמא לשימושי מייל

עיצוב ותכנות תבניות לדוגמא לשימושי מייל

רול אפ חברתי

רול אפ חברתי

עיצוב ובניה What

עיצוב ובניה What'SAP

משקפי מציאות מדומה, ארועי SAP

משקפי מציאות מדומה, ארועי SAP

עיצוב ותכנות תבניות לדוגמא לשימושי מייל

עיצוב ותכנות תבניות לדוגמא לשימושי מייל

עיצוב רול אפ

עיצוב רול אפ

עיצוב ובניה What

עיצוב ובניה What'SAP

רול אפ חברה רחב

רול אפ חברה רחב

עיצוב ותכנות תבניות לדוגמא לשימושי מייל

עיצוב ותכנות תבניות לדוגמא לשימושי מייל

עיצוב פריסה משקפי תלת מימד

עיצוב פריסה משקפי תלת מימד

עיצוב תבנית מייל יומולדת

עיצוב תבנית מייל יומולדת

משקפי תלת מימד ממותגים

משקפי תלת מימד ממותגים

משקפי תלת מימד ממותגים

משקפי תלת מימד ממותגים

עיצוב ותכנות תבניות לדוגמא לשימושי מייל

עיצוב ותכנות תבניות לדוגמא לשימושי מייל

עיצוב דף פעילות הולוגרמה

עיצוב דף פעילות הולוגרמה

משקפי תלת מימד ממותגים

משקפי תלת מימד ממותגים

עיצוב פריסה משקפי תלת מימד

עיצוב פריסה משקפי תלת מימד

עיצוב סימבול פרוייקט חברתי

עיצוב סימבול פרוייקט חברתי

עיצוב לוגו פרוייקט חברתי

עיצוב לוגו פרוייקט חברתי

פוסטרים ממותגים ליריד גיוס סטודנטים

פוסטרים ממותגים ליריד גיוס סטודנטים

עיצוב כריכת מחברת. techkiz

עיצוב כריכת מחברת. techkiz

עיצוב רול אפ

עיצוב רול אפ