Be You

ליווי והקמת המותג משלב הלוגו ויצירת שפה למיתוגים נילווים וכן תויות המודפסות על ליין בגדי הגברים

העבודות בפרוייקט 'Be You':

תוית ביגוד

תוית ביגוד

תויות ביגוד

תויות ביגוד

תווית לביגוד

תווית לביגוד

עיצוב תוית בגדים

עיצוב תוית בגדים

עיצוב תויות לחולצות

עיצוב תויות לחולצות

עיצוב מארז חולצות

עיצוב מארז חולצות

מארז גרביים מעוצב

מארז גרביים מעוצב

תמונת פרופיל. BU הלבשה לגברים

תמונת פרופיל. BU הלבשה לגברים

עיצוב לוגו BU. Menswear, אופנת גברים

עיצוב לוגו BU. Menswear, אופנת גברים

פוסט לפייסבוק

פוסט לפייסבוק

תבנית שער למצגת מוצרים

תבנית שער למצגת מוצרים

שער קטלוג מוצרים

שער קטלוג מוצרים

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

עיצוב מעטפה, BU, הלבשת גברים

עיצוב מעטפה, BU, הלבשת גברים

עיצוב באנר לאתר

עיצוב באנר לאתר

הדפסי מידות על חולצה

הדפסי מידות על חולצה

תבנית שער פנימי למצגת מוצרים

תבנית שער פנימי למצגת מוצרים

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

תווית לביגוד

תווית לביגוד

עיצוב כרטיס ביקור, BU, הלבשת גברים

עיצוב כרטיס ביקור, BU, הלבשת גברים

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

עיצוב תג בגדים

עיצוב תג בגדים

באנר ראשי לאתר

באנר ראשי לאתר

תווית לביגוד

תווית לביגוד

עיצוב מארז גופייה

עיצוב מארז גופייה

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

מארז זוג חולצות

מארז זוג חולצות

שער פנימי, קטלוג מוצרים

שער פנימי, קטלוג מוצרים

שער פנימי, קטלוג מוצרים

שער פנימי, קטלוג מוצרים

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

תוית ביגוד

תוית ביגוד

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

עיצוב נייר מכתבים, BU. מותג ביגוד לגברים

עיצוב נייר מכתבים, BU. מותג ביגוד לגברים

עיצוב מארז גרביים

עיצוב מארז גרביים

הדפסת מידה על חולצה

הדפסת מידה על חולצה

מארז חולצה

מארז חולצה

מארז גרביים

מארז גרביים

שער פנימי, קטלוג מוצרים

שער פנימי, קטלוג מוצרים

חתימה למייל, BU. מותג ביגוד לגברים

חתימה למייל, BU. מותג ביגוד לגברים

תווית לביגוד

תווית לביגוד

תווית לביגוד

תווית לביגוד

עיצוב שער לקטלוג

עיצוב שער לקטלוג

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

תווית לביגוד

תווית לביגוד

תוית ביגוד

תוית ביגוד

עיצוב מארז תחתונים

עיצוב מארז תחתונים

תבנית שער אחורי למצגת מוצרים

תבנית שער אחורי למצגת מוצרים

תווית לביגוד

תווית לביגוד

עיצוב באנר לאתר

עיצוב באנר לאתר

תבנית עמוד פנימי למצגת מוצרים

תבנית עמוד פנימי למצגת מוצרים

תוית כללית לבגדי BU

תוית כללית לבגדי BU