Be You

ליווי והקמת המותג משלב הלוגו ויצירת שפה למיתוגים נילווים וכן תויות המודפסות על ליין בגדי הגברים

העבודות בפרוייקט 'Be You':

עיצוב באנר לאתר

עיצוב באנר לאתר

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

תויות ביגוד

תויות ביגוד

תוית ביגוד

תוית ביגוד

עיצוב שער לקטלוג

עיצוב שער לקטלוג

תווית לביגוד

תווית לביגוד

עיצוב תג בגדים

עיצוב תג בגדים

תוית ביגוד

תוית ביגוד

תווית לביגוד

תווית לביגוד

מארז חולצה

מארז חולצה

תבנית שער למצגת מוצרים

תבנית שער למצגת מוצרים

עיצוב כרטיס ביקור, BU, הלבשת גברים

עיצוב כרטיס ביקור, BU, הלבשת גברים

תמונת פרופיל. BU הלבשה לגברים

תמונת פרופיל. BU הלבשה לגברים

תווית לביגוד

תווית לביגוד

תווית לביגוד

תווית לביגוד

עיצוב נייר מכתבים, BU. מותג ביגוד לגברים

עיצוב נייר מכתבים, BU. מותג ביגוד לגברים

תוית ביגוד

תוית ביגוד

תווית לביגוד

תווית לביגוד

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

עיצוב תויות לחולצות

עיצוב תויות לחולצות

עיצוב מארז גרביים

עיצוב מארז גרביים

עיצוב מארז תחתונים

עיצוב מארז תחתונים

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

שער קטלוג מוצרים

שער קטלוג מוצרים

מארז זוג חולצות

מארז זוג חולצות

עיצוב מארז גופייה

עיצוב מארז גופייה

עיצוב מארז חולצות

עיצוב מארז חולצות

תבנית שער אחורי למצגת מוצרים

תבנית שער אחורי למצגת מוצרים

שער פנימי, קטלוג מוצרים

שער פנימי, קטלוג מוצרים

באנר ראשי לאתר

באנר ראשי לאתר

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

הדפסת מידה על חולצה

הדפסת מידה על חולצה

תווית לביגוד

תווית לביגוד

מארז גרביים

מארז גרביים

חתימה למייל, BU. מותג ביגוד לגברים

חתימה למייל, BU. מותג ביגוד לגברים

שער פנימי, קטלוג מוצרים

שער פנימי, קטלוג מוצרים

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

עיצוב מעטפה, BU, הלבשת גברים

עיצוב מעטפה, BU, הלבשת גברים

עיצוב באנר לאתר

עיצוב באנר לאתר

תוית כללית לבגדי BU

תוית כללית לבגדי BU

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

תבנית שער פנימי למצגת מוצרים

תבנית שער פנימי למצגת מוצרים

שער פנימי, קטלוג מוצרים

שער פנימי, קטלוג מוצרים

תווית לביגוד

תווית לביגוד

עיצוב לוגו BU. Menswear, אופנת גברים

עיצוב לוגו BU. Menswear, אופנת גברים

פוסט לפייסבוק

פוסט לפייסבוק

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

מארז גרביים מעוצב

מארז גרביים מעוצב

באנר דיגיטלי

באנר דיגיטלי

עיצוב תוית בגדים

עיצוב תוית בגדים

הדפסי מידות על חולצה

הדפסי מידות על חולצה

תבנית עמוד פנימי למצגת מוצרים

תבנית עמוד פנימי למצגת מוצרים