בני יזרעאל, ארועים שונים

העבודות בפרוייקט 'בני יזרעאל, ארועים שונים':