עבודות עבור דוד הרניק

מוציא לאור של ספרי נידע בתחום הספורט. לשעבר יו"ר איגוד הטניס.
  • ספר ישראל בגביע הפדרציה
  • ספר ישראל בגביע הפדרציה
  • ספר ישראל בגביע הפדרציה
  • ספר ישראל בגביע הפדרציה
  • ספר ישראל בגביע הפדרציה
הדRיבק יבקRהד
עיקבו אחרי סטודיו הדריבק בפייסבוק