חולצת האירוע, ישראמן נגב 2015

הלקוח: שוונג ארועי ספורט
עיצוב חולצת האירוע.

עבודות עבור שוונג ארועי ספורט:

up
 • ישראמן סמסונג 2013 - כרזת התחרותפוסטרים ורול-אפים
 • רולאפ עידוד הרשמהפוסטרים ורול-אפים
 • שלט ברוכים הבאים - ישראמן סמסונג 2013שילוט
 • קיר טקס הסיום, ישראמן נגב 205שילוט
 • גב במה למסיבת עיתונאיםשילוט
 • פוסטים קבוצות ישראמןפייסבוק
 • גלויות שיווקיות לקראת ישראמן נגב 2015גלויות פירסום
 • רול אפ טריאתלון נשים 2015פוסטרים ורול-אפים
 • תבניות למצגות באנגלית - ישראמן סמסונג 2013תבניות
 • סטיקר לקראת הישראמןשונות דפוס
 • פוסט השקת המדליות, ישראמן נגב 2015פייסבוק
 • קעקוע Israman Samsungמוצרי פרסום
 • פוסט בחירותפייסבוק
 • רולאפ ישראמן סמסונג 2013פוסטרים ורול-אפים
 • Shvoong Style. מגזין אופנה אינטרנטיעמודי נחיתה ובאנרים
 • Shvoong Style. מגזין אופנה אינטרנטי. גיליון 2עמודי נחיתה ובאנרים
 • תבניות למצגות בעברית - ישראמן סמסונג 2013תבניות
 • רולאפ ברוכים הבאיםפוסטרים ורול-אפים
 • פוסט אוירה israman Negev 2015פייסבוק
 • סדרת רול אפים, ישראמן נגב 2015פוסטרים ורול-אפים
 • שער אלבום תמונות שוונגתגפייסבוק
 • כרזת תחרות ישראמן סמסונג 2013פוסטרים ורול-אפים
 • מודעת עמוד - מרוץ ספארימודעות
 • Shvoong Style. מגזין אופנה אינטרנטי. גיליון 3עמודי נחיתה ובאנרים
 • QR ממותג ישראמן סמסונגברקוד ממותג
 • סדרת חולצות ארוע מים לי-םשונות מיתוגים
 • פוסט תדמיתי israman Negev 2015פייסבוק
 • תמונת נושא - The Countdown Beginsפייסבוק
 • פסלי ישראמן נגב 2014מוצרי פרסום
 • גב במה למסיבת עיתונאים - ישראמן סמסונג 2013שילוט
 • חולצת האירוע, ישראמן נגב 2015שונות מיתוגים
 • עיצוב שלט אורים - מרוץ ספארישילוט
 • תמונת נושא תדמיתית ישראמן נגב 2015פייסבוק
 • פלאייר תדמיתי דו צדדיפלאיירים ודפי מוצר
 • באנרים פירסומייםעמודי נחיתה ובאנרים
 • רולאפים ישראמן סמסונג 2013פוסטרים ורול-אפים
 • תמונת נושא - Welcome Athletesפייסבוק
 • שילוט ארוע מים לי-םשילוט
 • עמוד פייסבוק ישראמןפייסבוק
 • מגבת ישראמן נגב 2015שונות מיתוגים
 • פוסטים ישראמן נגב 2015פייסבוק
 • באנר תדמיתי למרוץ הספאריעמודי נחיתה ובאנרים
 • באנרים פירסומייםעמודי נחיתה ובאנרים
 • גלויות שיווקיות לקראת ישראמן נגב 2015גלויות פירסום
 • סטיקר לרכב - ישראמן סמסונג 2013מוצרי פרסום
 • פוסט פייסבוק - מלך היםפייסבוק
 • שילוט הכוננה ארוע מים לי-םשילוט
 • גלויית טריאתלון נשים 2015גלויות פירסום
 • סדרת המדליות, ישראמן נגב 2015שונות מיתוגים
 • שער הסיום וסרט המנצחיםשונות מיתוגים
 • קיר צילום ישראמן סמסונג 2013שונות מיתוגים
 • פלאייר תזונה בישראמןפלאיירים ודפי מוצר
 • סט מדבקות ישראמן סמסונג 2013שונות דפוס
 • סט מדבקות משתתףשונות דפוס
 • מדבקת הארוע מים לי-םשונות מיתוגים
 • Shvoong Style. מגזין אופנה אינטרנטי. גיליון 2עמודי נחיתה ובאנרים
 • פוסט אוירה israman Negev 2015פייסבוק
 • פלאייר ישראמן - זוגזפלאיירים ודפי מוצר
 • מיתוג משאיתשונות מיתוגים
 • גב במה. טקס הסיום ישראמן נגב 2015שילוט
 • Shvoong Style. מגזין אופנה אינטרנטיעמודי נחיתה ובאנרים
 • תגי ישראמן סמסונג 2013שונות מיתוגים
 • Shvoong Style. מגזין אופנה אינטרנטי. גיליון 3עמודי נחיתה ובאנרים
 • סט משתתף, ישראמן נגב 2015שונות מיתוגים
 • קיר צילום פינישרשילוט
 • חולצות ישראמן סמסונג 2013מוצרי פרסום
 • תעודות מסיימים, ישראמן נגב 2015אריזות
 • שלטי חוצות מרוץ ספארישילוט
 • תמונת נושא לתחרות ישראמן נגב 2015פייסבוק
 • גב במה - ישראמן סמסונג 2013שילוט
 • מדליות וסרטיםמוצרי פרסום
 • חוברת התחרות ישראמן סמסונג 2013חוברות וקטלוגים
 • קיר סיום, ישראמן נגב 2015שילוט
 • פוסט אינפורמטיבי israman Negev 2015פייסבוק
 • תמונת נושא ישראמןפייסבוק
 • באנר תדמיתי למרוץ הספאריעמודי נחיתה ובאנרים
 • ברכת העיר אילת למשתתפי ישראמן סמסונג 2013שונות מיתוגים
 • רענון לוגו טריאתלון נשים 2015לוגואים
 • תעודת השתתפות - ישראמן סמסונג 2013תבניות
 • חוברת, מדליה וסרט ממותגמוצרי פרסום
 • מדליות ישראמן נגב 2015שונות מיתוגים
 • פוסטר תדמיתי, טריאתלון נשים 2015פוסטרים ורול-אפים
 • שימשוניות ברוכים הבאיםשילוט
 • מודעה לעיתון - ישראמן סמסונג 2013מודעות
 • פוסט קפהפייסבוק
 • שלט ברוכים הבאים, ישראמן נגב 2015שילוט
 • Shvoong Style. מגזין אופנה אינטרנטיעמודי נחיתה ובאנרים
 • דגל ישראמן נגב 2015שונות מיתוגים
 • שרוולי ישראמן נגב 2014מוצרי פרסום
 • Shvoong Style. מגזין אופנה אינטרנטי. גיליון 2אריזות
 • פוסט פייסבוק - מלך ההרפייסבוק
 • סדרת רול אפים בישראמן נגב 2015פוסטרים ורול-אפים
 • שלט ברוכים הבאים, ישראמן נגב 2015שילוט
 • פסל המנצחיםמוצרי פרסום
 • שלטי חוצות מרוץ ספארי ר"גשילוט
 • פוסט תדמיתי בפייסבוקפייסבוק
 • באנרים פירסומייםעמודי נחיתה ובאנרים
 • Shvoong Style. מגזין אופנה אינטרנטי. גיליון 3עמודי נחיתה ובאנרים
 • תמונת נושאפייסבוק
 • שילוט ארוע מים לי-םשילוט
 • שלט עירוני, ברוכים הבאים, משתתפי ישראמן נגב 2015שילוט
 • קיר סיום, ישראמן נגב 2015שילוט
 • רולאפ הכוונה ברישום לארועפוסטרים ורול-אפים
 • תמונת נושא - חג שמח מישראמן נגבפייסבוק
 • באנרים פירסומייםעמודי נחיתה ובאנרים
 • לוגו מרוץ ספארי רמת-גןלוגואים
 • פוסט פייסבוק - מלך הכבישפייסבוק
 • שילוט ארוע מים לי-םשילוט
 • גב במה, קיר טקס הסיום, ישראמן נגב 2015שילוט
 • שער סיוםשונות מיתוגים
 • באנרים פירסומייםעמודי נחיתה ובאנרים
 • חולצת ארוע מים לי-םשונות מיתוגים
 • שילוט עירוני לטריאתלון נשים, 2015שילוט
 • סט מדבקות משתתףשונות דפוס
 • עיצוב מדליות וגביעים - ישראמן סמסונג 2013שונות מיתוגים
 • מיתוגים בשער הסיוםשונות מיתוגים
 • פוסטר אינפורמטיבי, מדיות בישראמן נגב 2015פוסטרים ורול-אפים
 • Shvoong Style. מגזין אופנה אינטרנטיעמודי נחיתה ובאנרים
 • גביעי ישראמן סמסונג 2013שונות מיתוגים
 • עמוד כניסה לאתרעמודי נחיתה ובאנרים
 • Shvoong Style. מגזין אופנה אינטרנטי. גיליון 2אריזות
 • עמוד נחיתה ישראמןעמודי נחיתה ובאנרים
 • שלטי הכוונה ישראמן סמסונג 2013שילוט
 • קיר צילום, ישראמן נגב 2015שילוט
 • פלאייר סוכני ישראמןפלאיירים ודפי מוצר
 • שלט חוצות ישראמן סמסונג 2013שילוט
 • מגבות ממותגות, ישראמן נגב 2015מוצרי פרסום
 • שלט אורים מרוץ ספארי ר"גשילוט
 • מודעת עמוד במקומון - ישראמן סמסונג 2013מודעות
 • Shvoong Style. מגזין אופנה אינטרנטי. גיליון 3 עמודי נחיתה ובאנרים
 • שלט שילוט
 • חוברת התחרותחוברות וקטלוגים
 • שער סיום ישראמן סמסונג 2013שילוט
 • חוברת הארוע, ישראמן נגב 2015חוברות וקטלוגים
 • גב במה מרוץ ספארי ר"גשילוט
 • תמונת נושא לפייסבוקפייסבוק
 • באנר ראשי למיני סייט לארועעמודי נחיתה ובאנרים
down
חולצת האירוע, ישראמן נגב 2015
 • תגי מעבר
 • הבריכה הממתוגת בוינגייט. אליפות אירופה
 • ליגת קיץ 2014
 • חולצות PROGRUN
 • כרית נוי ממותגת EXPO
 • מיתוג אביזרים למתחם צילום
 • כרטיס שחקן איגוד הכדורסל
 • כרטיס מופע דיגיטלי SAPA2
 • קוביות ממותגות ברחבי וינגייט.
 • קיר לוגואים, טריאתלון אילת 2014
 • מגנט NuFlow
 • מיתוג מתחמים בארוע הקיץ SAP 2014
 • שילוט הכניסה למתחם הבריכה. אליפות אירופה בשחייה
 • אקססוריז בארוע SAP
 • מחזיקי המפתחות עם הפיות בהפקה
 • מיתוג רכבת
 • מיתוג קיר משרד
 • קיר הלוגואים באליפות אירופה בשחייה
 • מיתוג במה
 • סדרת חולצות ארוע מים לי-ם
 • חולצת האירוע, ישראמן נגב 2015
 • מדבקה ממותגת בארוע KIDS CLUB
 • מיתוג מגנטים לארוע הקיץ SAP 2014
 • מחברת קורס TECHKIZ ממותגת
 • מיתוג עמודי תאורה בארוע סיכום שנה
 • מגבת ישראמן נגב 2015
 • חזית שולחן
 • סטיקר תדמיתי כדוריד
 • קיר תידמיתי באליפות אירופה בשחייה
 • שולחן דסק החדשות של ארוע סיכום השנה
 • סדרת המדליות, ישראמן נגב 2015
 • שער הסיום וסרט המנצחים
 • קיר צילום ישראמן סמסונג 2013
 • שובר מתנה
 • סוכריות ממותגות בארוע הקיץ SAP 2014
 • תגי שם עם סרט ממותג
 • הבריכה הממותגת של אליפות אירופה בשחייה
 • מדבקת הארוע מים לי-ם
 • דופן ממותג לקוביה פירסומית
 • מיתוג משאית
 • מיתוג ארוע SAP DevRace 2014
 • חמסה ברכת הבית - פיות
 • בובת הקמע של אליפות אירופה בשחייה
 • גב המדליה. אליפות אירופה בשחייה
 • תגי ישראמן סמסונג 2013
 • דוכן מציגים
 • סט משתתף, ישראמן נגב 2015
 • לוגו צחובוי בגביע המדינה בכדורסל
 • מיתוג סוכריות ענק
 • מיתוג דלפק ביתן
 • אוסף מיתוגים לארוע
 • ברכת העיר אילת למשתתפי ישראמן סמסונג 2013
 • קירות בריכת התחרות. אליפות אירופה בשחייה
 • מדליות ישראמן נגב 2015
 • כרטיס כניסה לארוע
 • צילום שלט שולחן פינוקי הלק
 • קיר ראיונות באליפות אירופה בשחייה
 • מיתוג דלפק ביתן
 • תמונות אוירה, ארוע SAP
 • דגל ישראמן נגב 2015
 • תגי בעלי תפקידים - אליפות ישראל בטריאתלון
 • מחזיקי מפתחות פיות
 • תגי שם
 • מדליית אליפות אירופה בשחייה
 • חזית המדליה. אליפות אירופה בשחייה
 • מיתוג במה
 • גב במה
 • מיתוג ריקשה
 • מיתוג במה ומסך
 • עיצוב דוכן נואמים, ארוע סופרגז
 • דגלים ממותגים. אליפות אירופה בשחייה
 • שער סיום
 • מיתוג הדגמה לאוטו פיות
 • ברכת בוקר טוב לבאי d-kom 2015
 • מתוך ארוע הקיץ SAP 2014
 • חולצת ארוע מים לי-ם
 • מיתוג הקיר המרכזי של אליפות אירופה בשחייה.
 • עיצוב כריסי קישוט
 • עיצוב מדליות וגביעים - ישראמן סמסונג 2013
 • מיתוגים בשער הסיום
 • גביעי ישראמן סמסונג 2013
 • גלויות ממתקים
 • חנות המיתוגים של אליפות אירופה בשחייה
 • מיתוג אליפות אירופה
 • דוכן מציגים
 • בקבוקי מיץ ממותגים. לרוויה
 • שילטוני צילום
 • שובר מתנה
 • מיתוג ארוע SAP DevRace 2014
 • מחזיקי מפתחות פיות 2
 • מיתוג ואזות ארוע SAP
 • מיתוג ארוע - candyland 2014

עבודות בקטגוריה שונות מיתוגים

הדRיבק יבקRהד
עיקבו אחרי סטודיו הדריבק בפייסבוק